คณาจารย์ประจำสาขา

 

 alt
Name

อาจารย์ปัทมา  ศรขาว

Telephone 02-457-0068 ต่อ 5179
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 alt  
Name

ดร.วนิดา  เลิศพิพัฒนานนท์
Wanida  Lerspipatthananon

Telephone      02-457-0068 ต่อ 5165, 5194
E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 alt
Name อาจารย์ธีรพงษ์  อนันตรังสี
Teerapong  Anatarungsi
Telephone 02-457-0068 ต่อ 5179
E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alt

Name

อาจารย์ดารณี  พลวิเศษ
Daranee  Polvisek
Telephone 02-4570068 ต่อ 194
E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Name อาจารย์นารีรัตน์  สิงห์ทวีศักดิ์
Telephone     02-457-0068 ต่อ 5118
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Fanpage


You are here: Home ภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณาจารย์ประจำสาขา

Sample image

usda
Sample imageSample image