คณาจารย์ประจำสาขา

alt
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ปริวรรต  องค์ศุลี
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 0-2457-0068 ต่อ.5232
อีเมล์ -
alt
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 0-2457-0068 ต่อ.5232
อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
alt
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วีนา  โชติช่วง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 0-2457-0068 ต่อ.5232
อีเมล์ -
alt
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เอก  บำรุงศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 0-2457-0068 ต่อ.5232
อีเมล์ -
alt  
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ 0-2457-0068 ต่อ.5232
อีเมล์ -
alt
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สายยาใจ พึ่งประชา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ -
อีเมล์ -
alt
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ไพรัตน์ ชัยชนะดี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อ -
อีเมล์ -
 

Facebook Fanpage


You are here: Home ภาควิชา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ประจำสาขา

Sample image

usda
Sample imageSample image