คณาจารย์ประจำสาขา

 

 alt
Name

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข


Bunterng Silsakulsuk

หัวหน้าภาควิชาเคมี

Telephone 02-4570068 ต่อ 119
E-mail

Banterng.S This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 alt
Name

อาจารย์ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ


Pairat Chokwiboonkit

Telephone 02-4570068 ต่อ 179
E-mail

Pairat.C This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pairatchik This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alt

 

Name

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เปรมไกรส

Pornchai Preamkaisorn

Telephone      02-4570068 ต่อ 119
E-mail

Pornchai.P This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

alt

Name

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์


Wanpen Wasupongpan

Telephone 02-4570068 ต่อ 194
E-mail

W This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alt
Name

อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี

Salisa Pliendee

Telephone     02-4570068 ต่อ 5182
E-mail

salisanaja This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alt

Name

อาจารย์พิมพ์พิมล อเนกธีรกุล
Pinpimol Anakteerakul

Telephone    02-4570068 ต่อ 119
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Facebook Fanpage


You are here: Home ภาควิชา ภาควิชาเคมี คณาจารย์ประจำสาขา

Sample image

usda
Sample imageSample image