Siam University

ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106)
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-867-8026
              02-457-0068 
ต่อ 5182
โทรสาร 02-867-8026
Email:
sci2@siam.edu

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

14656369 10205741652300653 6916644498973406017 n

 

 

โครงการอบรมเรื่อง Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis

 

Presentation1

     ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ในหัวเรื่อง “7th  Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี การอาหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมี ของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
Read more...
 

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

Royal Ploughing Ceremony

Read more...
 

สยามร่วมใจ...สานสายใยสี่สัมพันธ์

1537270180878 1537274725985
S 3776525 S 4489230
S 1892390

 

งานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช”

 

ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานวันรำลึกผู้ก่อตั้ง “อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช และหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


Dr.Narong

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Facebook FanpageYou are here: Home

Sample image

usda
Sample imageSample image